6 ud af 10 danskere, der har kontakt til psykiatrien, har også kontakt til det øvrige sundhedsvæsen
(kilde: Danske Regioner)

Det hele menneske

Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen – med mennesket i centrum – handler først og fremmest om at være nærværende og have blik for det hele menneske. En helhedsorienteret og empatisk tilgang er med til at understøtte et kvalificeret og trygt møde mellem patient og sundhedsvæsen med fokus på det enkelte menneske – uanset baggrund og sygehistorie. En vision, der kan være svær at leve op til i en travl hverdag. Men hvordan indfrier man visionen bedst muligt?

Temaet ”Det Hele Menneske” sætter spot på centrale dilemmaer, spørgsmål, historier og eksempler gennem tre delemner:

  • Diagnoser der præger
  • Livsstil – fokus på KRAM-faktorer
  • Udfordringer i livet

Klik dig videre til delemnerne herunder.

Link til Diagnoser der præger
Diagnoser der præger

Hvordan fremmer man en helhedsorienteret, lydhør og empatisk tilgang til et menneske med både somatisk og psykisk sygdom? Er der diagnoser, der især kan skabe forbehold?

Link til Livstil med fokus på kram
Livsstil med fokus på kram

Hvilken rolle spiller holdninger til livsstilsproblemer og multisygdomme i mødet mellem mennesker med psykiske sygdomme og sundhedsvæsenet? Og hvordan håndteres disse bedst muligt i en fortravlet dagligdag?

Link til Udfordringer i livet
Udfordringer i livet

Hvordan kan man møde og hjælpe mennesker med både somatisk og psykisk sygdom, der samtidig skader sig selv eller har andre alvorlige udfordringer i livet?