Film og Podcasts

På denne side kan du både få mere viden om emnet Diagnoser der præger og blive klogere på dig selv og din egen praksis. Materialerne, som kan anvendes i og uden for arbejdstid, lægger op til debat og refleksion.

  • Se interview om forskning i empati blandt praktiserende læger og udfør en øvelse.
  • Lyt til et kapitel i podcastserien ’Den halve sandhed’ – om at møde patienten i et grænseland mellem somatik og psykiatri.

Interview

Høje niveauer af læge-empati kan medvirke til bedre behandlingsresultater, højere tilfredshed og mindre udbrændthed blandt lægerne. Troels Kristensen, lektor Phd. cand. oecon., fortæller her om undersøgelsen.

Test

Øvelse

Denne øvelse handler om at ’læse’ og forstå mennesker og deres adfærd.

Den dag Jonna fik problemer med hjertet

I denne podcast taler vi om en problematik, som handler om, at psykiatriske diagnoser kan have afgørende betydning for, hvordan patienter med en psykiatrisk diagnose bliver mødt og behandlet i det somatiske sundhedsvæsen.
Og vi taler om, hvordan det er muligt at få stoppet den forskelsbehandling og ulighed i sundhed, som mange oplever.

Medvirkende:
Peter Bech Jacobsen, paramediciner, ambulancetjenesten
Lykke Pedersen, overlæge, Psykiatrisk Center København
Carlo Alberto Barcella, kardiolog, Akutmodtagelsen, Gentofte Universitet Hospital