God kommunikation fremmer respekt, fælles ansvar og kan bidrage til at forebygge stigmatisering af mennesker med psykiske lidelser

Kommunikation

God og hensigtsmæssig kommunikation mellem patient, pårørende og sundhedspersonale er afgørende for et godt og sammenhængende patientforløb. Derfor er det vigtigt, at en samtale først og fremmest tager afsæt i en grundlæggende respekt for det menneske, der behøver hjælp, undersøgelse og måske behandling – uanset baggrund og tilstand. Tid til at lytte aktivt og involvere patient og pårørende har stor betydning for at opnå en konstruktiv dialog.

Systematiseret brugerinddragelse og hensigtsmæssig kommunikation kan på den måde ses som veje til afstigmatisering og en inkluderende adfærd, der i sidste ende kommer både den enkelte og samfundet til gavn.

Flere barrierer og udfordringer kan dog hindre en god og hensigtsmæssig kommunikation i dagligdagen som fx tidspres, en uhensigtsmæssig kultur, gamle vaner og uforståeligt sprogbrug.
Temaet ”Kommunikation” sætter derfor spot på centrale dilemmaer, spørgsmål, historier og gode eksempler gennem to emner:

  • Tid til at lytte og samtale
  • God og hensigtsmæssig kommunikation

Klik dig videre til delemnerne herunder.

Tid til at lytte og samtale
Tid til at lytte og samtale

Hvilke erfaringer har du/I i forhold til at lykkes med at give patienten en oplevelse af, at sundhedspersonalet har tid til at lytte og samtale om de forhold, der er vigtige?

God og hensigtsmæssig kommunikation
God og hensigtsmæssig kommunikation

Hvordan kan sundhedspersonalet især fremme en kommunikation og kultur, hvor patienten oplever mødet med sundhedsvæsenet som positivt og respektfuldt?