Materialer

Her følger en række materialer, der kan supplere og understøtte anvendelsen af hjemmesidens øvrige materialer. De kan blandt andet ses som supplement i lærings- og refleksionsmæssigt øjemed.

Materialer består af:

  • Supplerende viden og oplysning
  • Lomme/kittelkort med handlingsanvisninger
  • Informationsfolder og plakat

Oversigt over materialerne:
Hent folderen ”En afstigmatiserende tilgang i somatikken til patienter med psykiske lidelser”

Hent plakat (A4) til jeres personalerum med 6 handlingsanvisninger til, hvordan du som fagperson i somatikken kan have en afstigmatiserende tilgang, når du møder og behandler en patient med psykisk sygdom.

Folder og plakat (A5) kan gratis bestilles som fysisk materiale hos den regionale PsykInfo.

Lomme-/kittelkort med 10 handlingsanvisninger til, hvordan du som fagperson i somatikken kan have en afstigmatiserende tilgang, når du møder og behandler en patient med psykisk sygdom.
Kortene kan bestilles hos den regionale PsykInfo (Psykiatrisk Informationscenter), og findes i størrelserne 80×120 mm (lommekort) og 105×148 mm/A6 (kittelkort).

Reference liste for materialet
EN AF OS diskriminationsundersøgelse
, 2015
EN AF OS-panelundersøgelse om erfaring med det somatiske sundhedsvæsen
, 2016
EN AF OS-undersøgelse blandt somatisk personale
, 2018

Styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser. Fagligt oplæg til en samlet plan for psykiatriens udvikling, Sundhedsstyrelsen, 2018
Holdninger i det somatiske sundhedsvæsen til mennesker med psykisk sygdom, Statens Institut for Folkesundhed, 2019

Disclaimer

Materialet og de 10 handlingsanvisninger er lavet af EN AF OS ved Sundhedsstyrelsen i samarbejde med de regionale PsykInfoer samt EN AF OS-ambassadører og med sparring fra sundhedspersonale på somatiske akutmodtagelser.

Lomme-/kittelkortene og handlingsanvisningerne er beregnet til information, uddannelse og holdepunkter, der kan hjælpe sundhedspersonale på somatiske akutmodtagelser i den kliniske hverdag. De er ikke beregnet til endegyldigt at stille diagnoser, udredningsplaner, behandling, medicinering, eller forebyggelse af sygdomme.

Lomme-/kittelkortene og handlingsanvisningerne skal ses som et supplement i lærings- og refleksionsmæssigt øjemed og må aldrig erstatte klinisk tankegang, instrukser, guidelines etc.

Hverken EN AF OS eller bidragsydere kan drages til ansvar for eventuelle fejl, udeladelser eller mangler.

Eventuelle spørgsmål og ændringsforslag bedes rettes til Louise Hornbøll, projektleder i EN AF OS og fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen lhor@sst.dk.