Som borger har man krav på et sundhedsvæsen, der fungerer, når man har brug for det.

Overgange i sundhedsvæsenet

Mange mennesker oplever udfordringer med overgangene i sundhedsvæsenet i forhold til samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger. Det rammer ofte de svageste og ofte mennesker med psykiske og kroniske sygdomme, der i særlig grad har brug for ét sammenhængende forløb, for at blive inddraget i eget forløb, taget alvorlig og lyttet til.

Flere steder i landet arbejder man systematisk med at forbedre praksis. Ikke mindst på akutområdet arbejder kommuner og regioner sammen om nye tiltag til gavn for borgerne. Og det er nødvendigt. Manglende samarbejde mellem sektorer kan koste liv og virke diskriminerende for især de svageste af os.

Se et kort spot. Vi er på et hospital til gennemgang af en ældre patient med KOL. En læge og en sygeplejerske gennemgår patientens journal og status på forløb.
Find arbejdsspørgsmål her

Bliv inspireret og få mere viden

Klik dig videre og få mere viden om relevante forsøg og forskning inden for feltet.
Lyt til cases og debat på podcast og find meget andet nyttig viden, som kan inspirere til en god praksis.

Film og podcast
Eksempler og viden