Film og Podcasts

På denne side kan du både få mere viden om emnet Overgange i sundhedsvæsenet og blive klogere på dig selv og din egen praksis. Materialerne, som kan anvendes i og uden for arbejdstid, lægger op til debat og refleksion.

  • Se OUH TALKS om patienter i grænselandet mellem psykiatri og somatik
  • Lyt til et kapitel i podcastserien ’Den halve sandhed’ – om at møde patienten i et grænseland mellem somatik og psykiatri.

I denne OUH TALKS gives tre oplæg, der på hver sin måde illustrerer oplagte kliniske problemfelter, hvor et tæt psykiatrisk-somatisk samarbejde er særlig påkrævet.
Bemærk: Talks begynder ca. 3.50 minutter inde i filmen.

Hele historien om patienten

I denne podcast taler vi om overgange i sundhedsvæsenet og hvor vigtigt det er, at aktørerne i de forskellige sektorer deler viden, som led i at tage ansvar for at patienten oplever sammenhæng i indsatsen og får hjælp til sine helbredsproblemer.
Og det uanset om man vurderer, at det er andre, der skal ståfor udredning eller behandling.

Ved mikrofonerne har vi tre personer, som gerne deler deres erfaringer med den kommunikation, der foregår mellem kommune, hospital og praktiserende læge eller speciallæge. Men også, hvordan kommunikationen bliver bedre, når mennesker med psykiske lidelser henvises fra en sektor til en anden.

Medvirkende:
Anders Beich, praktiserende læge
Louise Bjørndal, ambassadør – EN AF OS
Camilla Dyvelkov, pårørende